Het Levensbomenbos, een sprookjesachtig project door (groot)moeders voor hun (klein)kinderen

Vanaf oktober 2018 tot maart 2019 komt een twintigtal moeders en grootmoeders wekelijks bijeen in de studio van het Haagse Laaktheater. Ze vertellen en inspireren elkaar. Ze schrijven verhalen en gedichten over hun leven, over wat hen bezighoudt en met name over wat ze willen meegeven aan hun (klein)kinderen. Ze fantaseren, ze verbeelden en op deze manier creëren ze een sprookjesachtige familievoorstelling over liefde, geluk, over goed en kwaad dat op 17 maart 2019 gespeeld zal worden in het Laaktheater voor hun kinderen, kleinkinderen en andere wijkbewoners.
Er was eens …. een land van allemaal.
Martine de Moor en Anita Poolman, actrices en theatermakers, zijn de projectleiders.
Het project is tot stand gekomen dank zij VSBfonds, Cultuurschakel, Fonds 1818, Gravin van Bylandt Stichting, Stadsdeel Laak, Stichting Mooi welzijn Laak, Stichting Beleef Taal.

tableau Het Levensbomenbos
improvisatie, november 2018